21-22 czerwca 2019 r. Rzeszów

Filharmonia Podkarpacka

 

I Dzień – 21 czerwca 2019 r. (piątek)

8.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

9.00

Msza Św. Kościół pw. św. Wojciecha i Stanisława, Plac Farny 5

10.00 – 10.20

Uroczyste otwarcie Kongresu i powitanie gości

10.20 - 11.00 

Sesja  inauguracyjna

Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał – Kolarz, Prof. dr hab. Bogdan Chazan

10.20 – 10.40

Wartość macierzyństwa we współczesnym świecie.

Prof. Robert WALLEY, założyciel i dyrektor wykonawczy organizacji katolickich ginekologów  i położników MaterCare International, Saint John’s, Kanada

10.40 - 11.00 

Eugenika w propozycjach legalizacji prawa do zdrowej reprodukcji.

Ks. Prof. Tadeusz BIESAGA, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II,

Katedra Bioetyki, Kraków

11.00 – 13.40

I Sesja

Niepowodzenia prokreacji – jak  zapobiec, jak postępować?

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur,

Prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał – Kolarz

 

 

11.00 – 11.20

Zmiana paradygmatów w diagnostyce i terapii powtarzających się strat ciąż.

Prof. dr hab. n. med. Dorota DARMOCHWAŁ-KOLARZ, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

11.20 – 11.40

Perspektywa terapeutyczna w chorobach genetycznie uwarunkowanych.

Prof. Andrzej KOCHAŃSKI, Instytut Medycyny Doświadczalnej  i Klinicznej  PAN, Warszawa

11.40 – 12.00

Pomoc psychopedagogiczna rodzicom po uzyskaniu niepomyślnego wyniku prenatalnej diagnozy stanu zdrowia dziecka.

Prof. dr hab. Dorota KORNAS-BIELA, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

12.00 – 12.20

Perinatalna opieka hospicyjna w służbie daru życia. Doświadczenia z Kliniki  Gemelli.

Prof. Giuseppe NOIA, Centrum Perinatalnej Opieki Paliatywnej Świętej Matki Teresy z Kalkuty, Poliklinika Gemelli, Prezes Włoskiego Stowarzyszenia Katolickich Ginekologów i Położników, Rzym, Włochy

12.20 – 12.40

Towarzyszenie rodzicom dziecka terminalnie chorego w okresie perinatalnym.

Sr. Giustina Olha HOLUBETS, genetyk, Uniwersytet Lwowski, Stowarzyszenie "Znak Życia", Papieska Akademia Życia, Lwów Ukraina

12.40 – 13.00

Hospicja perinatalne – alternatywa dla aborcji.

Dr Błażej KMIECIAK, Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej "Ordo Iuris",

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź

13.00 – 13.20

Rozwój prenatalny a otyłość.

Prof. Artur MAZUR, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

13.20 – 13.40

Dyskusja

13.40 – 14.10

Lunch

 

 

 

14.10 – 15.45

II Sesja

Płodność, niepłodność – współczesna diagnostyka i postępowanie

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Dorota Kornas – Biela, Dr med. Maciej Barczentewicz,

Dr Elvis Seman

 

 

14.10 – 14.30

Personalizacja diagnostyki i leczenia niepłodności. Restorative Reproductive Medicine.

Dr Maciej BARCZENTEWICZ, Macierzyństwo i Życie, Przychodnia Specjalistyczna, Lublin

14.30 – 14.50

Poradnia zajmująca się prokreacyjną medycyną naprawczą w Południowej Australii.

Dr Elvis SEMAN, Klinika Uroginekologii, Centrum Medyczne Flinders, Uniwersytet Flinders, Australia

14.50 – 15.10

NAPROHELP – nauka, godność i ochrona życia w zapobieganiu i leczeniu niepłodności.

Dr Ludmila LAZNICKOVA, Centrum Nadziei i Pomocy, Brno, Czechy

15.10 – 15.30

Nowe możliwości diagnostyczno – terapeutyczne w niepłodności męskiej.

Dr n. med. Olimpia MORA – JANISZEWSKA, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

15.30 – 15.45

Dyskusja

15.45 – 16.00

Przerwa kawowa

 

 

 

16.00 – 18.00

III Sesja

Samorządy i organizacje społeczne w służbie życiu

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Bogdan Chazan, Dr. n.med. Antoni Marcinek,

Dr n.med. Radosław Maksym

   

 16.00 - 1620

 MaterCare International – misja w obronie matek, działalność, przyszłość.

Prof. Robert WALLEY, założyciel i dyrektor wykonawczy organizacji MaterCare International,

Saint John’s, Kanada

16.20 – 16.30

Samorząd w służbie wartości.

Bogdan ROMANIUK, Fundacja „Życiu – Tak”, Rzeszów

16.30 – 16.50

Współczesne wyzwania dla rodziny stojące przed Ukrainą.

Genia SAMBORSKA, Ogólnoukraińska Fundacja „W imię godności człowieka”, Kijów, Ukraina

16.50 – 17.10

Czy można odwrócić zamiar aborcji ?

Ks. Tomasz KANCELARCZYK, Fundacja Małych Stópek, Szczecin

17.01 – 17.30

Prawda w służbie życiu.

Mariusz Dzierżawski Fundacja „Pro Prawo do Życia”, Warszawa

17.30 – 17.40

Podkarpacie – jedyny region bez aborcji.

Jacek KOTULA, Fundacja „Życiu – Tak”, Rzeszów

17.40 – 18.00

Dyskusja

 

II Dzień – 22 czerwca 2019 r. (sobota)

8.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

9.00

Msza Św. Kościół pw. św. Wojciecha i Stanisława, Plac Farny 5

   

10.00 – 11.35

IV sesja

Współczesne problemy rodzin

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał – Kolarz, Prof. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk,

Dr n. med. Olimpia Mora - Janiszewska

 

 

10.00 – 10.20

Nieplanowana ciąża w ogólnej praktyce lekarskiej - propozycja nadziei w nieodpłatnym, profesjonalnym poradnictwie.

Dr Joseph HASSAN, Cushla HASSAN, Centrum Zdrowia Św. Łukasza, Chrześcijańska Hipokratejska Ogólna Praktyka Lekarska, Nowa Zelandia

10.20 - 10.40

Marksizm kulturowy jako zagrożenie dla życia i rodziny.

Anca Maaria CERNEA, Fundacja loan Barbus, Bukareszt, Rumunia

10.40 – 11.00

Czy prawo kobiety do dobrowolnej i świadomej zgody jest realizowane przed terminacją ciąży?

Prof. Birute OBELENIENE, Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, Litwa

11.00 – 11.20

Ważne rzeczy w małej poradni małżeńskiej.

Anna i Piotr GRYZA (Piotr Gryza – wiceminister zdrowia 2015-2018)

Parafialny Ośrodek Formacji Rodziny,  Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Diecezja Warszawsko-Praska, Warszawa

11.20 – 11.35

Dyskusja

11.35 – 11.50

Przerwa kawowa

   

11.50 – 13.25

V Sesja

Świętość i godność ludzkiego życia.

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska, Ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga, Prof. dr hab. Birute Obeleniene

 

 

11.50 – 12.10

Aborcja z perspektywy zdrowia kobiety.

Dr Donna J. HARRISON, Amerykańskie Stowarzyszenie Położników i Ginekologów Pro Life, USA

12.10 – 12.30

Godność ludzkiego życia – perspektywa filozoficzna.

Prof. Aleksander BOBKO, Uniwersytet Rzeszowski

12.30 – 12.50

Humane Vitae – wiara i nauka

Ks. Prof. Piotr MAZURKIEWICZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

12.50 – 13.10

Osoby z niepełnosprawnością w służbie radości Życia.

Dr Bawer Aondo AKAA, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

13.10 – 13.25

Dyskusja

13.25 – 14.00

Lunch

 

 

14.00 – 16.10

VI Sesja

Pomiędzy nauką, przepisami prawa i bioetyką.

Przewodniczący sesji: Dr hab. Jakub Pawlikowski, Prof. dr hab. Robert Walley,

Dr n. med. Błażej Kmieciak

 

 

14.00 – 14.20

Praktykowanie medycyny zgodnie z normami katolickiej bioetyki.

Ks. Prof. George WOODALL, Wielka Brytania

14.20 – 14.40

Czy medycyna może być neutralna moralnie?

dr hab. Jakub PAWLIKOWSKI, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14.40 – 15.00

Kultura ochrony życia a kultura odrzucenia w opiece zdrowotnej.

Prof. Jozef GLASA, Dr Helena GLASOVÁ, Słowacki Uniwersytet Medyczny, Instytut Etyki i Bioetyki, Bratysława, Słowacja

15.00 – 15.20

Marsz globalnej propagandy przeciw życiu: Irlandia uległa, Polska musi stać niewzruszenie.

Patrick BUCKLEY, Irish Branch of Human Life International, Irlandia

15.20 - 15.40

Prawo w służbie życia. Ochrona życia w prenatalnej fazie rozwoju oraz ochrona prawa do sprzeciwu sumienia profesjonalistów.

Mec. Jerzy KWAŚNIEWSKI, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Warszawa, Polska

15.40 – 15.55

Dyskusja

15.55 – 16.10

Przerwa kawowa

 

 

 

16.10 – 18.05

VII Sesja

Dylematy opieki położniczo – neonatologicznej, sumienie lekarza i pacjenta.

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Leibschang, Prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski,

Dr n.med. Bogdan Obrzut

 

 

16.10 – 16.30

Odległe następstwa i powikłania cięć cesarskich.

Dr n. med. Antoni MARCINEK, Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego, Kraków

16.30 – 16.50

Problemy etyczne i psychospołeczne kobiet niepełnosprawnych w ciąży.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch GAJZLERSKA, Warszawski Uniwersytet Medyczny

16.50 - 17.10

Problemy etyczne związane z noworodkami urodzonymi na granicy przeżycia.

Prof. dr hab. n. med. Janusz GADZINOWSKI, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

17.10 – 17.30

Dylematy życia w praktyce ginekologicznej na Węgrzech.

Dr Lajos TOLNAY, Szpital Zakonu Świętego Jana Bożego, Budapeszt, Węgry

17.30 – 17.50

Sumienie lekarza i sumienie pacjenta.

Prof. Bogdan CHAZAN, Fundacja „Życiu - Tak”, Rzeszów

17.50 – 18.05

Dyskusja

18.05

Zakończenie kongresu

 

PROGRAM (.PDF)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Tłumaczenie symultaniczne.